"Kutoš" kmetija Pertoci


logo_prp
Image

O nas

Kmetija Pertoci se nahaja v vasi Šalovci na Goričkem, v gričevnatem delu Prekmurja.

Kmetijsko in vinogradniško dejavnost je mnoga leta uspešno izvajal oče Alojz, ki je prejel tudi mnoge nagrade(več v galeriji). Družinsko kmečko tradicijo kot mladi prevzemnik nadaljujem Robert, ki sem se usmeril predvsem v pridelavo različnih olj iz pridelkov, pridelanih na naravni neokrnjeni zemlji Goričkega. Večino pridelkov predstavljajo buče in konoplja iz katerih stiskamo olje.
Uveljavljamo blagovno znamko »Kutoš«, ki predstavlja naše izdelke lokalnega izvora iz neokrnjene zemlje šalovskega polja na Goričkem.

Šalovci ležijo ob cesti Murska Sobota – Hodoš in so od Murske Sobote oddaljeni približno 27 km. So razloženo središčno naselje z obcestnim jedrom vzhodno od sotočja Markovskega in Peskovskega potoka, v široki dolini potoka Velike Krke. Deli naselja so še na južnem Šalovskem bregu (296m nadmorske višine), nekoliko nižje je zaselek Serovci, na severnem pobočju pa zaselek na Kutoševem bregu (332m nadmorske višine).

Mediji o nas


Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami(OMD)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.
Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.
Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.


Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila(KOPOP)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.
Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Image

Starodavno zdravilo

Uporaba konoplje v zdravilstvu je kontroverzna. Ponekod jo spodbujajo in je zakonita, drugod ji močno nasprotujejo. Že dolgo je znano, da lahko uporaba konoplje pripomore k izboljšanju nekaterih znakov multiple skleroze. Ugotavljali so tudi, da so kanabinoidi primerni za lajšanje bolečin, tako akutnih kot kroničnih. Predvsem je znan učinek kanabinoidov proti slabosti in bruhanju, ki se pojavi kot neželeni učinek pri kemoterapiji. Navadna konoplja (Cannabis sativa) ter dve podvrsti, indijska konoplja (Cannabis sativa ssp. indica) in vrsta Cannabis sativa ssp. ruderalis, spadajo v družino konopljevk (Cannabinaceae). Kot zanimivost lahko povemo, da je konoplja sorodnica hmelja (Humulus lupulus), ki je ravno tako konopljevka, vendar hmelj nima enakih farmakoloških lastnosti.

Preberi več

Konopljino olje 0,25L (11€)

konopljino

Konopljino olje 0,5L (19€)

konopljino

Konopljino olje 1L (36€)

konopljino

Bučno olje 0,25L (5,5€)

konopljino

Bučno olje 0,5L (10€)

bucno

Bučno olje 1L (19€)

orehovo

Zvrst

zvrst

Kontakt

Ob predhodnem dogovoru je možen tudi ogled naše kmetije.
Naročila sprejemamo po telefonu ali e-mailu.